Menu
نویسنده مطلب : نادر آرین فر

مطلب مورد بحث:

آزمون تشخیص و تفکیک رنگ


سلام.

در مانیتورهای ال سی دی زاویه دید تاثیر زیادی داره. بهترین حالت داشتن زاویه عمود بر صفحه مانیتوره.

در مانیتورهای CRT , IPS اثر زاویه دید کمتره.

فاصله هم که یه حد مشخص داره. قطعا اگه خیلی از مانیتور دوربشین مرز بین رنگها کمتر قابل تشخصیه و یه طیف یک پارچه میبینید.