Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


به نظر من شاخص حضور در محل کار یکی از شاخص هایی است که معنی خود را از دست داده است. قبل از  کرونا حضور به موقع و خروج به موقع از محل کار برای بعضی از مشاغل مانند برنامه نویسان، طراحان ، بازاریابان و فروشندگان و حتی بخشی از لایه مدیریتی شرکت ها کم رنگ شده بود. چرا که حضور بیشتر به معنی کارایی و نتیجه گیری بیشتر نبود. اما ترس از هنجار شکنی و شکست اجازه نمیداد از قالبهای سنتی کار خارج شویم.  و نیاز  شاخص های نوینی برای اندازه گیری حضور واقعی افراد و نه حضور فیزیکی احساس میشد. بعد از کرونا با تجربه نا خواسته دورکاری ، برای خیلی ها تجربه ای شیرین پیش آمد و چهاچوب “کار در محل کار ” شکسته شد و این باور قدرت گرفت فرایند و نتیجه را بهبود بخشیم به جای اینکه قالب را مستحکم تر کنیم.