Menu
نویسنده مطلب : اکبر انارکی مطلق

مطلب مورد بحث:

طراحی رفتار و طراحی برای تغییر رفتار


گمان میکنم ریشه یابی این مشکل در حل آن موثر است. ایجاد فرهنگ انتقاد پذیری و شیوه درست بیان کردن آن بجایی بهتر از دستشویی نیازمند است. با این وجود با توجه به صحبت های سایر دوستان و در نظر گرفتن مسایل مرتبط با نظافت شخصی , هزینه های سازمانی و …. میتوان طراحی دستشویی ها به گونه ایی خلاقانه باشد که ذهن مخاطب را برای مدتی از فضای مشکل دور کند. طراحی کف پوشهای سه بعدی مناسب در کف و چهار دیوار میتواند یکی از این تغییرات باشد. گمان میکنم همکنون این کف پوشها در بازار با تنوع زیاد موجود باشد. برای نمونه میتوانید عکس های مختلفی از آنها را بیابید و با توجه به فضا مورد نظر و دیدگاه های سازمانتان آنها را بکار برید. بعنوان نمونه و تفریح لینک زیر را ببینید:

کفپوش های سه بعدی، می بینید ولی باور نمی کنید