Menu
نویسنده مطلب : صدرا علی آبادی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


پاسخ تمرین ۱:

بیایید متمم را یک موسسه اموزش فیزیکی در نظر بگیریم که در ازای یک شهریه ماهانه ثابت، به ما اجازه ی استفاده از کلاس هایش را میدهد. (اجاره به همراه خدمات) من تا زمانی که میتوانم از کلاس ها استفاده کنم که بهای آن را پرداخت کنم. فرض کنیم وسط یکی از ماه ها، یک روز به بعد اساتید مجموعه اعتصاب میکنند و کلاسی برگزار نمیشود اینجا قرارداد بین دانشجو و متمم فسخ میشود. رابطه ی مالی بهم میخورد. در چنین قراردادی نقش خدمات از نقش اجاره پررنگ تر است.

حالا پیرزن را در نظر بگیریم که ملکش را اجاره میدهد. در ازای یک پرداخت ماهانه او مکان را در اختیار مشتری قرار میدهد. در یک شرایط نرمال تا پایان مدت زمان اجاره پیرزن مجبور به دادن سرویس خاصی نیست که در صورت قطع شدن آن سرویس قرارداد فسخ شود.اینجا نقش اجاره از خدمات پر رنگ تر است و نوعی لیزینگ اتفاق افتاده است.

به نظرم یک راه ساده ی تفکیک مدل خدمات از مدل اجاره در نظر گرفتن و مقایسه شرایطی است که به فسخ قرارداد منجر میشود. توجه صرف به مدل پرداخت ماهانه یا سالانه ممکن است گمراه کننده باشد.

——————————————————————————

۲پاسخ تمرین: برگردیم به پاسخ پرسش قبل.  ایا سرویسی از طرف شرکت وجوددارد که بر اثر قطع آن قرارداد ماشین فسخ شود؟ نه. لیزینگ در واقع قبل از خدمات بودن نوعی اجاره به شرط تملیک است و خب وجه اجاره ای بودن در آن پررنگ تر از نقش سرویس است و احتمالا نام لیزینگ برازنده اش است.

—————————————————————-

۳پاسخ تمرین: باز هم متمم:)

از دید تولید : محتوا.  (محتوا معادله های تولید فیزیکی را بهم میریزد اما بازهم تولید است)

از دید خدمات: ایجاد یک شبکه اجتماعی آنلاین و ایجاد فرصت همفکری.

از دید اجاره: برای بهره مندی بخشی از محتوا و شبکه باید هزینه ماهانه پرداخت شود.

به سادگی در یک دسته قرار نمیگیرد.