Menu
نویسنده مطلب : سعید فرهادی

مطلب مورد بحث:

انگیزه های انسان‌ها در گیمیفیکیشن


در بانک سپه سپرده کوتاه مدت روز شماری ی وجود دارد که بدلیل محدودیتهای قانونی مطابق شرایطی در سه ماه اول سود ۱۰ درصد و سه ماه دوم ۱۴درصد و همین طور طی هر سه ماه بالاتر رفته تا به بیست درصد در ماه نهم می رسد و از آن پس ۲۰درصد باقی میماند.

در پایان هر سه ماه نیز تفاوت سود قبلی و جدید را از اول دوره حساب کرده و بحساب وی واریز مینماید.

در حقیقت هدف جذب مشتریان وفادارتر با فالیتی بازی گونه ست