Menu
نویسنده مطلب : محسن

مطلب مورد بحث:

هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است


“من هم اگر در جایگاه فلان شخص بودم با استفاده از رانت می توانستم ثروت زیادی را بدست آورم”

اطلاعات افشا شده ی ذهنی گوینده:

-تنها راه بدست آوردن ثروت،استفاده از رانت

-سرپوش گذاشتن جهت کم کاری های خود

-بزرگ جلوه دادن خصیصه های منفی و پنهان کردن خصیصه های مثبت