Menu
نویسنده مطلب : وحید قاسمی

مطلب مورد بحث:

مهارتهای شغلی | کدام مهارت شغلی برای شما مهم‌تر است؟


تحویلدار بانک – متصدی پذیرش هتل- نظافتچی

فکر می کنم این موقعیت های شغلی بیشتر از جنس فرآیند کاری تکراری است. یک تحویلدار هر روز باید به یک تعداد کارهای تکراری بانکی بپردازد.اکثر مشتریان نیز فقط می خواهند تا کارشان زودتر انجام شود و نیاز به عمق ارتباط زیاد در این کار زیاد احساس نمی شود. متصدی پذیرش هتل و نظافتچی هم به همین منوال

آرشیتکت

با توجه به اینکه مشتریان انتظار دارند تا یک معمار یا آرشیتکت بتواند خانه ای راحت  نسبت به نیازهای آنان طراجی کند، این شغل  ارتباط عمیقی  با مشتری را می طلبد. همچنین با در نظر گرفتن اینکه هر مشتری خواسته ها و نیازهای متفاوتی دارند همواره باید معمار آماده طراحی خانه های متفاوتی باشد. این کار نیاز به خلاقیت زیاد دارد و کار تکراری محسوب نمیشود.