Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی


در ابتدای پروژه لازم می دانم به این نکته اشاره نمایم که هدف از این کار پرورش نسلی از دانش آموزان است که با بهره گیری از مفاهیم تفکر سیستمی بتوانند به مهارت و توانایی هایی چون تحلیل، ترکیب و ارزیابی و و حتی خلق مسائل جدید و ارائه راهکار های لازم دست بیابند .
دانش آموزانی که در پایان دوره دبستان ، با مشاهده درختان درک درستی از جنگل داشته باشند . در اینجا این نکته را باید خاطر نشان شوم که برای نتیجه گیری بهتر آغاز آموزش از دوره پیش دبستانی می بایست آغاز گردد.
نکات مربوط به دوره پیش دبستانی :
– زندگی زنبورها و اکوسیستم آنها در قالب فیلم و داستان همراه با رسم نقاشی
– داستانهای کوتاه و تاثیر گذار در قالب یکی بود، یکی نبود که در آن کودک با اثر گذاری متقابل اجزا در قالب داستان آشنا گردد و این فکر که که چرا اینگونه شده است در ذهن او پدیدار شده و به پرسشگری ترغیب شود .
– داستانهای مصور در قالب فیلم با موضوعاتی چون :اقیانوس – طبیعت – خاک – جنگل – باران – آب – گلها و یخچالهای طبیعی در کلاس به نمایش گذارده شود .
– آموزش اصول شهروندی با اسباب بازی برای درک مفاهیم قانون مداری و احترام به حقوق یکدیگر
– داستان با محتوای موش کور و فعالیت او در کمک به رشد گیاهان و زهکشی خاک و تاثیر آن بر طبیعت
نکات مربوط به کلاس اول :
– آموزش مفهوم احساس و احساسات هر انسان در مواجه با پدیده های مختلف
-آموزش اهمیت تغذیه و رابطه آن با سلامتی انسان و سپس جامعه
– آموزش مفهوم رابطه و ایجاد آن
– نمایش فیلم هایی با مضمون اهمیت سلامتی بدن و انتخاب لباس مناسب برای هر فعالیت
– آموزش مفاهیم پایه حل مسائل
– داستان رشد دانه در خاک
– آموزش اهمیت آب در ادامه حیات بر روی کروه زمین
– آموزش ترافیک به عنوان یک سیستم به کودکان
نکات مربوط به کلاس دوم :
– 
آموزش ارزشهای هر انسان در زندگی
– آموزش حلقه های موجود در اکو سیستم جنگل
– آموزش مفاهیم پایه یک سیستم
نکات مربوط به کلاس سوم  :
– آ
موزش حقوق کودکان در جامعه
– داستانهایی کوتاه در قالب طرح یک معضل وشیوه حل آن
– داستانهایی با محتوای تاریخ کشور به همراه نمایش اشیا باستانی
– مقایسه سیستم های آبیاری در گذشته و حال
– آموزش مفهوم مانع در مسیر رشد
نکات مربوط به کلاس چهارم :
– آموزش مهارت طرح سوال و طریق پرسشگری
– آموزش مفاهیم پایه سواد دیجیتال
– گنجاندن آموزشهایی بر پایه آزمایش  نظیر جوشیدن آب و نحوه سرد شدن آن و نظیرآن در درس علوم برای فهم بیشتر تاثیر پذیری از محیط
– آموزش مفهوم اجتماع و اطلاعات عمومی در حوزه اجتماع
نکات مربوط به کلاس پنجم :
– آموزش مفهوم جمعیت و چرایی سرشماری در کشور با تمرین عملی برای حل یک مسئله در کلاس
– آموزش نحوه ارزیابی عملکرد شخصی
– آموزش بیان و کاربرد جملات در طرح و حل یک مسئله

نکات مربوط به کلاس ششم :
– آموزش معادلات در سطح ابتدایی و روش حل آنها
– آموزش درک پیام سیستم : با بهره گیری از معضلات موجود در طبیعت کره زمین
– مهارت تعریف سیستم و تشخیص نقاط کلیدی آن
– آموزش اجزای تشکیل دهنده خون و تاثیر نوسان آن بر سلامت هر فرد با عنوان ((دانایی بر سیستم سلامت بدن))