Menu
نویسنده مطلب : الهه نقره

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تصمیم گیری


سلام

چند سال قبل تصمیم به خرید وساخت ملکی به صورت مشارکتی بایکی از دوستان گرفتم ومن هم با فروش دو واحدآپارتمانم وپولی که در دستم بود دنبال ملک مورد نظر بودیم ونهایتا بعد از جستجوی زیاد ی که توسط دوست خوبمون صورت گرفت ملکی رو خریداری کردیم ودر نهایت شروع به ساخت آن ملک که البته همه کارهای ساخت وساز هم توسط ایشان انجام شد ولی درنهایت با توجه به مدت خواب پول وزحمات زیادی که ر این ضمینه انجام شد واز طرفی رکود بازار مسکن باز دهی  زیادی برامون نداشت لذا درحال حاضر اگه بخوام به الهه در اون روزا با توجه به درسهای متمم راهنمایی کنم  بهش میگم

الهه عزیز درسته که تو هدفت انجام یک کار وبدست آوردن تجربه در اون کار بود ومیدونم که تو اصلا فوبیای تصمیم گیری هم نداری  ولی ایا واقعا با توجه  به موقعیت بازار مسکن  امادگی خواب پولت روبرای چندین سال داری؟افق زمانی که برای بازگشت پولت تعریف کردی چقدره؟

خلاقیت در این کار مربوط به محاسبه دقیق ودرسته که با توجه به متراژ ملک وموقعیت ملک شرایط بهتری برای فروش ایجاد بشه که در این مورد هم باید بیشتر توجه کنی.

دیگه اینکه آیا به این فکر کردی که راههای بهتری برای یک فعالیت اقتصادی با توجه به میزان سرمایه ات هست یا نه؟

دیگه این که سعی کن با تفکر واگرا راجع به تصمیماتت فکر کنی

برای انجام این تصمیمت سلسله مراتب معیارهات رودر نظر گرفتی؟ آیا هدفت اینه که صرفا یک کاری انجام بدی ویک تجربه ای بدست بیاری یا این که بازگشت پول وبازه زمانی اون هم برات مهمه؟

میدونم که با سیستم ۱تصمیم نگرفتی ولی با توجه به این که فاصله بین سیستم ۱و۲ یک طیفه آیا نیاز به فکر بیشتر وتحلیل بیشتر نداری

گاها روی آخرین خبری که بهت میرسه ویا نخستین اطلاعات مطرح شده در تصمیمات ممکنه موثر واقع بشه ویا این که ارزیابی هر فرایندی رو با میزان تلاش اون فرایند هم ارز میگیری مواظب باش که دچار این خطاها هم نشی

ومورد دیگه اینکه یکی از خطا های شناختی که ممکنه به اون دچار بشی  وباید دقت کنی  اینه که رفتارتوبراساس باورت اصلاح کنی ونه باورت رو براساس رفتارت ومعنی اون اینه که نگی خوب حالا این کار رو میکنم که تجربه ای بدست بیارم وبه صرف کسب تجربه نمیشه هر تصمیمی رو گرفت گر چه ارزش تجربه در زندگی خیلی مهمه ولی در خیلی از مواردمیشه قبل از یک تصمیم احتمال ریسکهای اون تصمیم رو به حداقل رسوند

ومورد دیگه ای که میخواستم بهت بگم اینه که سعی کن در این تصمیمت کل دامنه اون رو ارزیابی کنی وتنها روی یه مورد متمرکز نشی