Menu
نویسنده مطلب : رضا آگاهی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


وقتی کسی می گوید این برنامه آموزشی در رادیو، یا آن سمینار یا کلاس کاربردی نبود منظورش چیست؟

بنده دو منظور زیر رو برداشت میکنم:

آموخته های کلاس قابلیت اعمال در زندگی واقعی را ندارند. (مثلا فرض کنید برای آموزش برنامه نویسی در سمیناری شرکت کرده ام که مباحث آن صرفا به بیان تاریخچه برنامه نویسی پرداخته است)
در برنامه آموزشی آن کلاس طرح مناسبی برای به کار بستن عملیاتی آموخته های دانسته شده و درک شده وجود نداشت. (مثلا فرض کنید برای آموزش برنامه نویسی تنها به بیان ویژگی های زبان برنامه نویسی و گرامر و دستورات پرداخته می شود و هیچ مثال عملیاتی در عمل ارائه نمی شود)

انتظار ما از یک دوره کاربری چیست؟ چه زمانی می توانیم بگوییم آموزش کاربردی بوده است؟

انتظار من از چنین دوره ای این است که مثال هایی از به کار بستن این دانسته های درک شده که به درد زندگی من میخورد ارائه شود (انجام آن امور در صورت تکرار کیفیت زندگی من را افزایش دهد) و من هم با تمرین های برنامه ریزی شده در کلاس، به کارگیری دانسته های درک شده را تجربه کنم. در یک جمله تجربه یا تکرار آن چه در عمل از دانسته های درک شده به درد زندگی من میخورد.

معلمی که می خواهد آموزشش کاربردی باشد، چگونه می تواند به این هدف نزدیک شود؟

طراحی تمرین هایی که انجام و تکرار آن ها در زندگی کیفیت زندگی دانشجویان را به نحوی افزایش دهد.

 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟