Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

خرس آبی، سرسخت ترین جاندار جهان


سلام به دوستان

در جستجوی تاردیگراد متوجه شدم محققان با مطالعه بر روی این موجود عجیب در ابتدای راه فهمیدن چگونگی تکامل هستند. آنها برای اولین بار تمام ژنوم یک تاردیگراد را توالی یابی کردند (که البته جناب مکرم هم اشاره کرده اند)و معلوم شد که این موجود کوچک عجیب، بیشترین میزان ژن خارجی را بین بقیه جانوران مورد مطالعه دارد، حدود ۶۰۰۰ ژن تاردیگراد از گونه‌های دیگر آمده‌اند، که تقریباً برابر ۱۷٫۵ درصد کل ژنوم جانور می‌شود. به ژن‌هایی که از یک ارگانیسم دیگر با سازوکاری به نام انتقال افقی ژن، که برخلاف انتقال از بالا به پایین که در تولیدمثل سنتی انجام می‌گیرد قرار دارد،DNA خارجی می گویند. داشتن مقدار زیادی DNA خارجی در عمر و بقای این موجود اهمیت زیادی دارد.انتقال افقی ژن در انسان و سایر جانوران هم انجام می‌گیرد، ولی برای درک بهتر تصور کنید که بیشتر جانوران کمتر از یک درصد ژن خارجی با خود حمل می‌کنند. این تنوع فوق‌العاده ژنوم در خرس‌های آبی به این موجودات اجازه می‌دهد در پرتنش‌ترین شرایط هم دوام بیاورند بطوریکه تقریباً کشتن آنها محال است.