Menu
نویسنده مطلب : آلاله پویان

مطلب مورد بحث:

استریوتایپ یا تفکر قالبی: معتقد به آن هستید یا قربانی آن؟


تمرین اول:

۱٫ جنسیت : مثلا هنگام رانندگی کوچکترین اشتباهی از جانب یک خانم، تمسخر و توهین بسیاری از آقایان رو بر می انگیزد؛ اما همان اشتباه از یک آقا به سادگی قابل چشم پوشی است.

۲٫ در برخورد اول افراد، مثلا هم دانشگاهی ها، رسمی برخورد کردن را نشانه این می دانند که شخص مقابل مغرور است، در صورتی که من آن را نشانه ادب نی دانم.

۳٫ افراد فکر میکنند چون من شخصیت محکم و شوخ طبعی دارم، پس هرگز ناراحت نمی شوم و آنها نباید در رفتار و گفتار خودشون جانب احتیاط رو رعایت کنند.

 

تمرین دوم:

۱٫ خصوصیات قومیتی که گفته می شود روی جهت گیری فکری من تاثیر دارد.

۲٫ ظاهر افراد، از قبیل رعایت نظافت، لباس پوشیدن آن ها، آرایش لباس و صورت آن ها در نگاه اول روی برخورد من تاثیر دارد.

۳٫ در مقابل افراد متکبر جبهه گیری خاصی دارم.