Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


یکی دیگه از آخرین بارهایی! که یادم میاد، بین دو ارزش دچار تعارض شدم، وقتی بود که به خونه ی یکی از اقوام نزدیکمون رفتم و متوجه شدم که یخچال خوبی ندارن و حس کردم از استفاده کردن ازش لذت نمی برن و مواد غذایی شون رو هم اونطور که باید سالم و تازه نگه نمیداره و فعلا قدرت عوض کردنش رو هم ندارن. روز بعدش با مادرم رفتیم و کلی گشتیم تا یه یخچال جدید و مدرن و خوب  با (بیشتر از) مبلغی که برای عوض کردن یخچال  خونه ی خودمون در نظر گرفته بودم، پیدا کردیم. یخچال رو (و البته به کمک چک) براشون خریدم و وقتی بردیم دم خونه شون، و هر بار که بعدن میدیدم دارن ازش استفاده میکنن، بیشتر متوجه شدم که خوشحالی و لذت و آرامش اونها رو با یک دنیا رضایت و لذت خودم از خریدن اون یخچال برای خودمون، نمیتونستم عوض کنم…