Menu
نویسنده مطلب : محمود الیاسی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


سلام

من هم زیاد با این موضوع مواجه می شوم اتفاقا مثال خود متمم که   آیا رفاه برای من در اولویت قرار دارد یا کم بودن فشار کار؟”  در بحث مهاجرت با آن روبرو هستم و به همین خاطر تصمیم در مورد مهاجرت یا عدم مهاجرت را به تاخیر می اندازم.

من در ایران دارای موقعیت شغلی خوب با درآمد بالاتر از متوسط جامعه هستم و در شرکتی که کار می کنم خیلی احترام دارم و تقریبا کسی با من کاری ندارد هر چه قدر بخواهم کار می کنم. البته خروجی های من مطابق با انتظارات روسا هست. ولی دوستانم که مهاجرت کردند از جدی بودن محیط کار اونجا می گویند که واقعا کار می کنند کل ساعات رو.

شاید خنده دار باشه ولی من واقعا موندم که چه کنم از یک طرف اگر مهاجرت کنم رفاه بیشتری برای خانواده ام به ارمغان می آورم ولی به خودم سخت می گذره و اینجا در محیط کارم خیلی راحتم.