Menu
نویسنده مطلب : محمد حجی

مطلب مورد بحث:

کارن هورنای | زندگی عصبی و تأمین امنیت اجتماعی


استراتژی نزدیک شدن به مردم از موضع تابعیت (Moving toward)
استراتژی فاصله گرفتن از مردم با موضع تهاجمی (Moving against)
استراتژی انزوای فردی و جدا شدن از مردم (Moving away

این وضعیت ها رو کارن هورنای به ترتیب – مهرطلبی – قدرت طلبی – و انزوا طلبی نامگذاری کرده است

اولین بار در سال ۸۸ توسط یک دوست بسیار عزیز کتاب عصبیت و رشد آدمی به من معرفی شد و خوندن کامل اون رو به تعویق انداختم چون به خصوص ترجمه روانی توسط محمد جعفر مصفا ارائه نشده بود

این کتاب یک خود دیگر هم معرفی میکند که البته امری واضح است اما اشاره به آن بد نیست

خودِ کنونی یعنی آن چه هم اکنون هستیم و معمولا در انسانیی که عصبیت بر زندگی آن ها چنبره زده بیشتر نزدیک به خود منفور است و اصلا فاصله زیادی به خود واقعی ما دارد. خود واقعی آن چیزی است که ما بصورت بالقوه و برای رسیدن به آن مستعدیم و میتوانیم بالفعل کنیم

اما چون تحت تاثیر فشارهای محیطی و عدم امنیتی که در تماس با آن خاطرات تلخی در کودکی ما رقم زده یاد گرفته ایم برای رهاندن خودمان به سراغ خیالپردازی ها و تصویرسازی های ذهنی برای خودمان برویم

مثلا اگر در کودکی در یک جمع مهم یا در موقعیت های متناوب کم اهمیت تر مورد تمسخر قرار گرفته باشیم و حمایت صحیحی توسط والدین یا جانشینان آنان از ما صورت نپذیرفته باشد آن گاه است که برای تامین ارامش ذهنیمان خودمان را در خیال و تصوراتی غرق میکنیم که ما آن جا قهرمان بزرگیم که احترام همه را جلب میکنیم و هیچ کسی نه دلش میخواهد و نه جرات میکند به ما توهین یا بی حرمتی روا بدارد

این مثال را می توان برای تمام وضعیت های اساسی امنیتی دوران کودکی شامل شرایط مالی ، عاطفی، جسمی ، جنسی  و تغذیه ای بر شمرد

نتیجه این میشود که کودک به یک خود ایده آلی که کاملا فرضی و مجازی است در ذهنش می رسد و در کنار آن فشار انبوهی از باید ها و نبایدهای والدین و جانشینان آن هم سهم بزرگ دیگری از شکل گیری این خوب و بد ها در ذهن کودک بر جا میگذارند که منتهی به این میشود که سناریویی برای خودش طراحی کند که باید بسیار ایده آل باشد یعنی

هم زمان هم بسیار مورد احترام باشد ، هم بی نسیاز از دیگران ، هم از او حساب برده شود ، هم سخنران خوبی باشد ، هم هنرمند بزرگی باشد ، هم بسیار زیبا و دلربا و جذاب باشد ، هم مستقل از همه باشد و مثل لوک خوش شانس زندگی یله واری ددر پیش بگیرد یا مثل رستم بی نهایت شجاع باشد و هم خیلی مومن و مذهبی باشد و ….

بسیاری از این موقعیت ها عملا متضاد و همچنین دست نایافتنی اند و این باعث میشود خود کنونی ما به جا رشد و توسعه در یک تسلسلِ

تو باید … باشی  – خود و تصویر ایده ال- بی نقص باشی
خود کنونی نمیتواند آن باشد – چون عملا غیر ممکن است- همه ما نقص داریم
سرزنش خود کنونی – تشکیل خود منفور
تضعیف خود واقعی
تقویت خود ایده آل و تصویر ایده آل برای جبران ضعف خود کنونی
تو باید … باشی ِ جدید – که دسترسی به آن از قبل سخت تر است
…. تکرار چرخه با شدت گرفتن آن

که نهایتا منجر به در پیش گرفتن و غلبه یکی از استراتژی ها مهرطلبی- قدرت طلب- یا انزواطلبی  به صورت عصبی خواهیم بعنوان رفتار غالب فرد در حالی که سایر رویه ها هم کماکان در رعایت می شوند اما کمتر از استراتژِ غالب.

برای شکستن این چرخه برداشتن یک دفترچه یادداشت و نوشتن و مرور کردن تمام بایدهای ذهنی و تصاویر ایده آل و بازخوانی و تکمیل این فهرست خیلی موثر است

و یادمان نرود این باید های عصبیِ پرفشار – و وسواس گونه –  حالات متفاوتی دارند

۱- بایدهایی که خودمان به آن معتقدیم

۲- بایدهایی که دیگران به آن معتقدند و بر آن تاکید می کنند

۳- باید هایی که فکر میکنیم دیگران به آن معتقدند و یا بر آن شدیدا تاکید دارند – بایدهای خیالا صادر شده از سوی دیگران-

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟