Menu
نویسنده مطلب : جواد بشیرپور

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


سلام

دوستان من در فضا، دقت کنید که ربات های آلفا و بتا در نگاه اول هیچ تفاوت ظاهری در نوع رنگ یا شکل ندارند اما با توجه بیشتر به کف پا آنها قابل شناسایی هستن.
 
ربات های آلفا دارای کف پای صاف هستند

ربات های بتا دارای کف پای زاویه دار و نوک تیز هستن.

من در نگاه اول به نوع ساختار هر ربات توجه کردم که شاید از نظر هندسی مستطیل یا دایره قابل تمیز باشند، در گام بعدی به رنگ بندی و فاصله دو چشم رو بررسی کردم و در آخر با تمرکز بیشتر متوجه تفاوت در کف پاهای این عزیران شدم