Menu
نویسنده مطلب : آرش پوربختیاری

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


“زندگی تاس خوب آوردن نیست، تاس بد را خوب بازی کردن است”

دیدن فیلم   The History of everything درباره زندگی استیون هاوکینگ ( Stephen Hawking)را به دوستان متممی توصیه می کنم که چگونه با اراده و پشتکار جبر روزگار را به زانو در آورده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF