Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


۱- معمولا تصمیم غذا نپختن و انجام ندادن خرید و تدارکات غذا را در زمان بعد از برگشت از محل کار با سیستم یک میگیرم. ولی بیشتر مواقع از سیستم دو برای توجیه این کار استفاده میکنم .

۲- گرفتن مرخصی بدون حقوق در سالهای قبل را با سیستم دو انجام دادم ولی به نظرم خیلی مناسبتر و بهتر بود از سیستم یک استفاده میکردم . چون بعدش هر چی فکر میکردم متوجه میشدم اغلب دلایل و توجیهاتی که برای گرفتن این تصمیم برای خودم برمیشمردم اصلا هم با هم همخوان و سازگار نبودند . فقط من بهش احتیاج داشتم و باید این کار را انجام میدادم ،نه اینکه خودم را دچار اضطراب و استرس میکردم.