Menu
نویسنده مطلب : فرناز دادستان

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت سوم


من از زمانی که نویسندگی رو جدی گرفتم و چند سالی از نوشتم گذشت و کم کم ایده کم می آوردم کاملا با این مسأله روبرو شدم!

مثلاً می رفتم تو آزمایشگاه فیزیک و داشتم آب کمپرسور رو عوض میکردم که یهو یه ایده به ذهنم می رسید.

مثلاً به ذهنم می سید که ای کاش ما آدم ها رو هم وقتی ذهن مون پر میشد از خاطرات بد کثیف میشد حالیش کنیم

عین آب کمپرسور که توش آب مقطر می‌ریختند

منم ذهنم رو خالی می کردم و از نو شروع می کردم

فورا می‌دویدند و تو دفترچه ایده هام یادداشت میکردم که یادم نره

خب این دوتا موضوع هیچ ربطی به هم نداشت ولی وقتی سرم خلوت میشد با خودم فکر میکردم خب حالا چیکار میشه کرد؟

این نکته واسم الهام بخش بود که از ذهنم خودم بیشتر مراقبت کنم تو افکار منفی فرو نرم

هر چیزی نخونم ذهنم رو نکنم زباله دان

چون باید تا آخر عمر باهاش زندگی کنم

فرناز دادستان