Menu
نویسنده مطلب : سکینه شفیعی نژاد

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟ پارادایم شیفت به چه معناست؟


اسناد خزانه اسلامی که امسال برای اولین بار منتشر گردید

اسناد خزانه اسلامی ،نوعی از اوراق بهادار است که خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را منتشر نموده و در برابر بدهی‌های بخش دولتی به بهای اسمی در اختیار بانک مرکزی، بانک‌های بستانکار، پیمانکاران و سایر بستانکاران قرار می‌دهد. این اسناد که به علت حجم مطالبات پیمانکاران از دولت در سال‌های گذشته به خاطر تنگنای بودجه افزایش یافته بود و موجب کندی در اجرای پروژه‌های عمرانی دولت شده بود، منتشرگردید .با این کار بازار سرمایه و تامین مالی دولت نیز تنوع بیشتری پیدا کرده و روان تر می شود. 

شاید این اسناد ابزاری مناسبتر از اوراق قرضه ، اوراق صکوک و اوراق مشارکت باشد ولی بنظرم توانایی تغییر پارادایم در این حوزه را ندارد.
زمانی میتوانیم بگویم تغییر پارادایم صورت پذیرفته که به زعم اکثر اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی دنیا، بتوانیم نحوه عملکرد بانکها در خلق پول بانکی یا اعتبار را تغییر دهیم که طی دهه های اخیر موجب بوجود آمدن رکود، بیکاری، تثبیت نرخ بهره و تورم شده است.

متفکرانی همانند، سیلویو گزل بر این باورند که هدف اصلی ایجاد پول وسیله ای برای مبادله بوده  نه برای پس انداز. وقتی که نقش‌های دیگری مانند ” پس‌انداز ” به پول محول شود، موجب احتکار و کند شدن حرکت پول وسرعت مبادلات شده و پول از مدار سالم خود خارج می شود . وضعیت ایجاد شده مشکلات متعددی چون شکل گیری بهره را به وجود می‌آورد. تلفیق این دو نقش ، برای برخی منافع و برای برخی ضرر و آسیب به همراه دارد و در برخی اوقات موجبات وفور پس‌انداز و در بعضی مواقع بحران‌های اقتصادی شدید را فراهم می‌کند.
 به قول مولانا:
آب در کشتی هلاک کشتی است          آب اندر زیر کشتی، پشتی است