Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


مثالی که به ذهنم میرسه در مورد پیمانکاریه که خونه‌ی همسایه ما رو بازسازی کرد.

همسایه دیگه وقتی برای ساخت و ساز خونه به پیمانکار داد براش تعداد روزها مهم نبود و به صورت کنترات مبلغی رو به پیمانکار داد و قرار شد خونه سر یکسال آماده بشه.

اما بعد از اینکه برآورد کردند دیدند اگر به صورت روزمزد مبلغی رو میدادن بسیار ارزانتر این پروژه تموم شده بود.

همسایه دیگه قبول نکرد که پول رو یه جا به پیمانکار بده و برای همین با کارگران و بناهای روزمزد شروع به کار کرد . بنا و کارگرها برای اینکه پول بیشتری بگیرن کار رو خیلی کند انجام میدادن و ساختمان یکسال و نیم طول کشید تا تموم بشه و صاحب خونه مبلغ زیادی رو متحمل شد.

مثال دوم:

توی یه جلسه که تو شرکت داشتیم رییس به برشکار گفت که : ضایعات سلفونی که باقی میمونه بفروشه و پولش رو برداره. البته در اون مقطع چیزی حدود دو الی ۳ میلیمتر از هر رل به زمین میفتاد و ضایعات زیاد نبود. اما بعد از این تصمیم. یهو ضایعات زیاد شدن و معمولا برشها بی دقت انجام میشد و بیشتر از ۵ میلیمتر هم زمین ریز داشتیم و محاسبات درستی برای برش اتفاق نمی افتاد.