Menu
نویسنده مطلب : کاربر سابق

مطلب مورد بحث:

چگونه یک ایده را نابود کنیم؟


یکی از مشکلات اصلی من در این زمینه، عوض نکردن محیط تکراری کارم است،از دوران مدرسه تا به حال به من اثبات شده که بهترن ایده ها در مکان های نآشنا به ذهنم می رسد،بهترین ایده های کارتون هایم که توی جشنواره هم برنده شده اند را  توی موقعیت هایی ناآشنایی مثل پیاده روی میان تپه ها،رانندگی در محله های غریب و…به دست آورده ام،اما متاسفانه نظم یا برنامه خاصی برای قرار گرفتن در این شرایط نداشته ام،به نظرم باید این روش را که محرک فوق العاده ای برای من در زمینه ایده یابی است، جدی تر بگیرم و برنامه ی منظم و متنوعی را در این زمینه آماده کنم.