Menu
نویسنده مطلب : سیّدمهدی سیّدصدر

مطلب مورد بحث:

تعریف مدیریت منابع انسانی چیست؟ | شرح وظایف مدیر منابع انسانی


با سلام و ادب

سکوی پرتاب!

به نظر من هستند سازمانهایی مانند یک حباب باد کرده بزرگ (و توخالی) که صرفا کار کردن در آنها دلیل قوی کردن رزومه افراد شده!

در اینگونه سازمانها احتمالا ساز و کار استخدام افراد روند خاصی ندارد و توصیه ای است! همچنین در حین فعالیت هم نیروها بدلیل آنکه در چنین سازمان بزرگی کار میکنند حاضرند مزایای کمتری دریافت کنند و در آخر با پیشنهاد جذاب یک شرکت رقیب نو پا! از روی سکوی پرتاب صعود میکنند!

به عقیده من این سازمانها در ظاهر هزینه های کمتری پرداخت میکنند ولی در بلند مدت موسسه ای آموزشی برای رقبای خود شده اند!

و این حلقه ناقص یکی از معلولهای عدم وجود واحد منابع انسانی (البته کارآمد) در سازمانهاست.

با سپاس