Menu
نویسنده مطلب : ناهید عبدی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: سیلوگرام


نمی شه متصور شد که سرعت رشد یادگیری زبان های دیگه پا به پای سرعت رشد مدارک دانشگاهی و غیردانشگاهی پیش بره.

به این دلیل که یادگیری زبان، نیازمند تلاش واقعی و یادگیری مداوم هست در صورتی که شاید برای گرفتن مدرک MBA نیازی به این نوع تلاش نباشه.

همین دلیلی می شه که همچنان مسلط بودن به زبانی دیگه، یک مزیت بزرگ برای افراد محسوب بشه.

با توجه به فراگیر نشدن اون، نمی شه گفت کسانی که این استعداد رو دارن تعداد کمی هستند اما می شه متوجه شد تعداد کسانی که مسئولانه به دنبال یادگیری مداوم هستند حتی اگر استعداد این کار رو داشته باشند، خیلی چشمگیر نیست.