Menu
نویسنده مطلب : زهرا وفائیان

مطلب مورد بحث:

جمله‌های روزانه متمم | بخش سیزدهم


” لحظاتی را که می توانید کودکانه زندگی کنید ؛ با هیچ کار دیگری تلف نکنید. ”

 

جمله فوق من، این بیت از شاعر خوش ذوق ” فاضل نظری ” را به یاد من آورد :

سخت است روزگار مگر با بهانه ای

پیدا کنیم دلخوشی کودکانه ای

 

من وقتی ماندالا می کشم یا رنگشون می کنم، دقیقا احساس سرخوشی یک کودک رو دارم چون یادم میاد که چقدر در دوران دبستان نقاشیم بد بود و چقدر معلمم از بابتش احساس بدی در من ایجاد می کرد.

این دوسال اخیر که با این فعالیت آرامش بخش آشنا شدم و ماندالا رنگ می کنم ؛ انگار دوباره اون سالهای کودکی رو زندگی می کنم اما این بار بهتر …