Menu
نویسنده مطلب : منصور سجاد

مطلب مورد بحث:

بنچ مارکینگ چیست؟ الگوبرداری از دیگران چه کاربردی دارد؟


در بازار کتاب بنچ مارک های اشتباه زیادی انجام میشود

مثلا بعضی نویسندگان کتاب خود را با کتاب های نویسندگان معروف خارجی مقایسه میکنند و اگر در آن کتابها عکس نویسنده روی جلد چاپ شده  آنها هم تصمیم میگیرند عکس خود را روی جلد چاپ کنند.

در صورتی که آن نویسنده خارجی قبلا فعالیت های مختلف برندینگ انجام داده و الان تصویر او باعث افزایش فروش است اما نویسنده ای که هنوز هیچکس با تصویر او آشنا نیست چاپ تصویرش برروی جلد نه تنها باعث افزایش فروش نمی‌شود بلکه باعث  کاهش فروش هم میشود

 

مورد دیگر دیدن یک جنبه موفقیت یک کتاب و کپی فقط  همان جنبه

مثلا پس از آنکه کتابهای “کلید” را منتشر کردیم و موفقیت های زیادی به دست آورد چندین مجموعه کپی مجموعه”کلید” را کپی کردند اما این مشابه سازی فقط در جنبه های ظاهری بود

مثلا سایز کتاب

جالب اینکه یک ناشر تصور کرده بود اسم این مجموعه باعث فروش شده و اسم مجموعه خودش را “کلیک” انتخاب کرده بود

و هیچکدام از این مجموعه های کپی شده موفقیتی هم نداشتند و در همان چاپ اول متوقف شدند