Menu
نویسنده مطلب : امید شجاعی

مطلب مورد بحث:

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو


تمرین اول : 

سالن‌های ورزشی مملو از مردانی است که سعی دارند به حجم بدن خود بدون افزایش چربی‌ها، بیفزایند و تا جایی که ماهیچه‌های‌شان قابلیت بزرگ شدن دارد، به حجیم شدن آنها ادامه دهند. این اتفاق ظاهراً با ورزش کردن به طور مرتب نمی‌افتد و آنها برای رسیدن به فرمی که دوست دارند، کراتین مصرف می‌کنند. 

فروشنده کراتین با استفاده از « فواید کوتاه مدت و لذت بخش » این ماده مضرات آن را مخفی می کند و به راحتی به مشتری می فروشد .