Menu
نویسنده مطلب : ارش حلاج

مطلب مورد بحث:

شاخص‌های پیش بینی کننده و نقش آنها در تحلیل سیستم‌ها


شاخص جدید، پیش بینی کننده میزان سودمندی پیوند کلیه 
یک شاخص پیش بینی کننده بالینی جدید به منظور تعیین میزان خطر مرگ در بیماران مبتلا به مراحل آخر بیماری کلیوی که تصمیم به انجام عمل پیوند می گیرند طراحی شد. نتایج این تحقیق در شماره جدید مجله انجمن پزشکی کانادا منتشر شد.
هدف این بررسی طراحی و آزمایش یک شاخص جدید بود که بتواند میزان زنده ماندن بیمار مبتلا به مراحل آخر بیماری کلیوی را در نتیجه انتخاب گزینه های مختلف پیش رو محاسبه کند.
در این شاخص از اطلاعاتی که به راحتی می تواند در دسترس قرار گیرد استفاده می شود بنابراین می تواند در کلینیک ها و در طی مشاوره برای پیوند به کار رود. این شاخص یک سیستم امتیازدهی ساده دارد که شانس زنده ماندن بیمار را بدون پیوند، با اهداکننده پیوند مرده و با اهداکننده پیوند زنده محاسبه می کند. هدف از کاربرد این شاخص فراهم کردن اطلاعاتی در مورد شانس زنده ماندن بیمار در زمان مشاوره برای پیوند است تا به این ترتیب بیماران و پزشکان بتوانند تصمیم درستی اتخاذ کنند.
به طور کلی خطر مرگ دریافت کنندگان پیوند کلیه در مقایسه با افراد واجد شرایط پیوند که دیالیز می شوند ۶۸% کمتر است.
با وجود آن که فواید پیوند بر کسی پوشیده نیست و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لازم است پیش از پیوند به عوامل دیگری مانند کیفیت زندگی پس از پیوند، عوارض جانبی داروهای سرکوب گر ایمنی، خطر بدخیمی و نیاز به ارزیابی وسیع یا بازبینی مداوم نیز توجه شود.
محققان ۱۲ متغیر را که به طور مستقل پیش بینی کننده خطر مرگ است، مشخص کردند: سن، نژاد، علت نارسایی کلیوی، شاخص توده بدن، بیماری های همراه دیگر، سیگارکشیدن، وضعیت شغلی، سطح آلبومین سرم، سال دریافت اولین درمان جایگزین کلیوی، پیوند کلیه، زمان صرف شده تا رسیدن به لیست انتظار پیوند و زمان حضور در لیست انتظار.
محققان نتیجه گیری کردند که این شاخص پیش گو می تواند میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به مراحل آخر بیماری کلیوی را که واجد شرایط دریافت پیوند هستند به درستی پیش بینی کند.
آنان افزودند: «ما معتقدیم این شاخص پیش بینی کننده کلیوی هنگام تصمیم گیری در مورد انجام پیوند یا ادامه دیالیز می تواند اطلاعات کمّی با ارزشی را در مورد احتمال زنده ماندن فرد برای استفاده پزشکان و بیماران فراهم کند.»
 

۲- به نظر من مدت زمانی که صرف جستجو و کنکاش از منابع مطمئن وافراد با تجربه  برای خرید محصولی میشود میتواند شاخص بهتری نسبت به اینکه  چون پول بیشتر داده ا م ، پس با کیفیت تر و بهتر است  باشد.