Menu
نویسنده مطلب : سید میثم صباغ

مطلب مورد بحث:

راه‌اندازی سیستم اعتبار اجتماعی در چین


موارد و سوال هایی که ذهنم رو درگیر کرده:

۱٫ روابط اجتماعی به شدت پیچیده است.

۲٫ وظایف و اختیارات حکومت چیست؟

۳٫ سابقه تاریخی تصمیمات دستوری از طرف دولت یا موارد مشابه در کنترل مردم چه بوده است؟

۴٫ آزادی انسان به چه معناست؟

موضوع رو به این شکل برای خودم حلاجی کردم:

پیچیدگی موضوع بسیار زیاد است و چنین موضوعی نیازمند مدل سازی های متعدد در حوزه های مختلف علم و دانش است. مدل سازی لاجرم تقلیل دهنده است و می تواند منجر به مغفول ماندن خیلی از مسائل شود.

فکر میکنم در اجرای چنین طرحی :

۱٫ آزادی انسان به عنوان اصل فرض شود و نقض آن به واسطه این طرح، همیشه کنترل شده و قابل پیگرد باشد. دسترسی افراد به اطلاعات دیگران تابع ضوابط مشخصی باشد. (به عنوان مثال پس از سقوط آلمان شرقی، برای دسترسی به اطلاعات چند سال بررسیکردند و نهایتا با حفظ و دسته بندی مدارک در محلی کنترل شده به هرکس اجازه دادند اطلاعات خود را ببیند.)

۲٫ من به دستکاری اجتماعی از طرف دولت خوشبین نیستم.

۳٫ احتمال سوء استفاده صاحبان قدرت از این اطلاعات (علی الخصوص در چین) بالاست.

۴٫ نسبت به این طرح احساس خوبی ندارم و اگر روی میز من قرار گیرد دچار توهم توطئه میشوم.

۵٫ فراموش نمی کنم که یکی از دلایل رشد اقتصادی چین، تغییر سیاست های اقتصادی با نظارت دولت بوده است و سیاست های محدود کننده در کره جنوبی کم نبوده است. شاید این طرح در نهایت کیفیت زندگی اکثریت افراد را بهبود بخشد.