Menu
نویسنده مطلب : اسکندر مهدوی

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | جابجایی بار در سیستم


ما سالانه فقط بخاطر اینکه یک برنامه انبارداری دقیق و چند انباری هزینه خرید اولیه زیادی و همچنین شارژ سالیانه داشت. چندین سال و هرسال چند بار انبارگردانی میکردیم و با این وجود بازهم به موجودی انبار هیچ اعتمادی نبود و اشتباهات زیادی پیش میامد و همین باعث ضررهای زیادی از جمله، از دست رفتن زمان زیاد، کم شدن اعتماد بخش فروش برای قول دادن به مشتری و همچنین تاریخ گذشته شدن مواد مصرفی تاریخ دار و… می شد .

با خرید یک نرم افزارپیشرفته و اجرا و آموزش صحیح آن به پرسنل این مشکل بصورت ریشه ای حل شد و همچنین سرعت کار و بهروری و کم شدن درصد خطا سودی بسیار بیشتر از سیستم سنتی شرکت را از هزینه خرید و شارژ سالانه برنامه ، نصیب شرکت کرد.