Menu
نویسنده مطلب : خالد شکوهی

مطلب مورد بحث:

دیگر اخبار نخوانید | رولف دوبلی


قبلا اخبار برام جذاب بود. بعد یک مدت کاملا از اخبار فاصله گرفتم و احساس می کردم این درست ترین کار هست.

یکی از دوستانم معتقد بود که جهان پاستوریزه نیست و نمیشه ما چشممون رو روی مسائل ببندیم و این باعث شد من کمی به سراغ اخبار برگردم. آن زمان تصورم این بود که باید اخبارهای خودی و نَخودی را با هم شنید تا به نتیجه درست برسیم.

چند وقتی هست که اینطور فکر می کنم : اخبار چندان مفید نیست چون خیلی سلیقه خبر گذاری رو نشون می ده. و ما هم کاری به خود خبر نداریم هر طور دلمون بخواد معمولا برداشت می کنیم. مثل زمانی که فوتبال می بینیم و تیم مان بد بازی می کند داور و بقیه عوامل ( بجز تیم خودمان)  را مقصر می کنیم و وقتی برنده می شویم تیم حریف را نقد می کنیم و احساس می کنیم ما مستحق این برد بودیم.

در نهایت تمام تلاشم را می کنم که کمتر اخبار ببینم ولی گاهی به سراغ اخبار می روم ولی تلاشم این هست که کمتر تحت تاثیر قرار بگیرم.