Menu
نویسنده مطلب : رضا علی یاری

مطلب مورد بحث:

شایعات و شایعه پراکنی در شبکه های اجتماعی


باسلام و سپاس:

به نظرم ساخت شایعه و شایعه پراکنی، در عرصه سیاست (فرقی هم نمی کند که کجای این جهان خاکی باشد) بسیار زیاد رواج دارد. در گذشته که شبکه های اجتماعی بدین صورت همه گیر نشده بود ساخت و پخش شایعه کمی معتدل تر و جمعیت کمتری را در بر می گرفت ولی در حال حاضر با وجود شبکه های اجتماعی این امر بسیار همه گیر و به سهولت انجام می گیرد.

کسانی که دارای جهت گیری خاصی هستند به شایعاتی که درمورد گروه و حزب خودشان در شبکه های اجتماعی منتشر میشود جبهه گیری کرده و از پخش آن شایعه تا حد امکان جلوگیری می کنند. چون تمام آن اخبار را کذب و دروغین می نامند. ولی شایعاتی که درباره گروه رغیب پراکنده می شود را بدون هیچ تحقیق و پرس وجو از صحت و سقم آن، خبر را مورد قبول دانسته و آنرا سریعا به هر نحو ممکن در شبکه های اجتماعی پراکنده می کنند. چون نفعشان در پخش آن شایعه است. هرچه شایعات در مورد رغبایشان بیشتر باشد احساس پیروزی بیشتری میکنند.