Menu
نویسنده مطلب : علی شعبان زاده

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


با سلام

به نظرم رسید که در رابطه با بحث نقاط کلیدی ، مرزی و اهرمی ، کار خودم که در زمینه پوشاک است ( فروشگاه پوشاک ) است تحلیل کنم :

نقطه کلیدی کار بنده خرید خوب ( شامل کیفیت و مدل زیبا با قیمت مناسب و متنوع { به اصطلاح جور بودن جنس } است)

نقطه اهرمی قیمت گذاری منطقی و مناسب است .

نقطه مرزی ظاهر فروشگاه (شامل نظم در ساعات کاری ، نظم و نظافت محیط کاری ، برخورد خوب با مشتری ، دکوراسیون و صفحه های اجتماعی فروشگاه ) میباشد .