مجید نعیم‌یاوری - فایل صوتی درباره مهارت یادگیری -قسمت دوم: چند نکته‌ تکنیکی
Menu
نویسنده مطلب : مجید نعیم‌یاوری

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری -قسمت دوم: چند نکته‌ تکنیکی


 چهار نکته تکنیکی: 
۱٫ نکته‌های فنی یا تکنیکی در یادگیری فقط خواندن و دانستنش کفایت نمی‌کند به کار بستنش مهم است؛
۲٫ نوشتن درباره کتابی که می‌خوانیم یا فایلی که گوش می‌دهیم بی‌تردید در یادگیری تأثیرگذار است چه در همان لحظه نوشتن چه در لحظه‌های بعدی که بدان مراجعه می‌کنیم و مرورش می‌کنیم؛
۳٫ سؤال‌داری یا سؤا‌ل‌سازی برای یادگیری، ذهن را به حرکت و تکاپو وامی‌دارد. پیش از یادگیری از خودمان بپرسیم چرا می‌خوانم یا گوش می‌دهم؟ چون جذاب است؟ چون همه گوش می‌دهند؟ چون دیگران گفته‌اند؟ چون نیاز دارم؟ چون به کارم می‌آید؟ چون شاید در آینده به‌ کارم بیاید؟ چون بیکارم؟ چون خواندن و گوش دادنٰ، به‌هرحال از نخواندن و گوش‌ندادن بهتر است؟ چون از همین لحظه به دردم می‌خورد؟ چون نگاهم را تغییر می‌دهد؟ چون حس رشد و تعالی و پیشرفت را در من شتاب می‌بخشد؟؛
۴٫ چگونه از این یادگرفته‌ها در آینده استفاده می‌کنم؟ تلنبار یا انبار در ذهن یا پرشده روی کاغذها و دفترچه‌ها یا تایپ‌شده در صفحه‌های ورد و تمام. یا استفاده در سخنرانی و آموزش به دیگران یا ارائه در جمع دوستان یا بهره‌گیری در اسلایدی در پاورپوینت یا نوشته‌ای یا مقاله‌ای یا بهر‌ه‌گیری در کار یا زندگی یا … .