Menu
نویسنده مطلب : وحید نصیری

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم و رابطه آن با استرس


نگرش ما در این باره که چه چیزی به هنجار است اساسا تعیین کننده میزان واکنش ما به ناکامی است… شدیدترین عصبانیتهای ما ناشی از رویدادهایی هستند که درک ما از اصول هستی را نقض می کنند.

ما باید خود را با نقایص ناگزیر هستی سازگار کنیم… ( سنکا) کتاب تسلی بخشی های فلسفه.

بهرحال فارغ از اینکه چه میزان از تضاد میان برداشت های ذهنی ما و واقعیت بیرونی ( فارغ از درستی یا نادرستی این برداشت ذهنی ) منجر به رفتار تهاجمی می شود. می توانم بگم هیچ اطلاع دقیقی از ویژگی های شناختی یا زیستی در خصوص بروز رفتار تهاجمی ندارم ولی در خصوص متغیر محیطی  معتقدم و چنانکه بزرگانی از روانشناسی همچون آلبرت بندورا ( رجوع شود به کتاب نظریه های شخصیت) بررسی کرده اند که بروز رفتار تهاجمی متاثر از یادگیری مشاهده ای است.

با اینحال بحث من به آن گروهی که اعتیاد و احتیاج به بروز رفتار تهاجمی و خشم دارند . مربوط نیست

ولی باور دارم انباشتگی استرس ( استرس مزمن) ، محیط نادرست ( رفتار های نادرست و…) و عدم مذاکره و عدم اقدام برای حل مشکل منجر به بروز خشم می شوند.

توجه به رفتارهای خشونت آمیز اعتراض های مختلف مدنی و… نشان می دهد انباشتگی استرس و عدم چاره جویی برای مشکلات نهایت الامر ره به سوی بروز خشم می برد.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟