Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

نقشه ذهنی چیست؟ بررسی کاربردهای نقشه ذهنی در یادگیری


از این جمله درس خیلی خوشم آمد:

تونی بوزان تاکید دارد که ساختار شاخه ای شدن، ساختاری طبیعی است و به وفور در طبیعت یافت می‌شود.

با خودم گفتم که ما در اطرافمان چه چیز هایی داریم که ساختارش از الگوی Mind Map تبعیت میکند؟

تشکیل رودخانه از جوی های کوچک و نگرش ما انسان ها به زمان دو تا موضوعی بودند که به ذهنم رسید.

زمان را از این نظر میگم که شاخه‌های کوچک ثانیه‌ها، شاخه‌های دقایق و دقایق هم به نوبه خود ساعت‌ها را خلق میکنند. جریانی که در نهایت به هسته مرکزی روز ختم میشود.

البته اگر سیستمی نگاه کنیم خیلی از پدیده های اطرافمان یک عضو کلیدی به نام هسته دارند و اون هسته هم با هسته‌های هم ارز خودش از یک هسته بزرگتر پیروی میکنند. شاید اگر کهکشان راه شیری را مثال بزنم راحتتر بتوانم منظورم را بیان کنم.

در کل به نظر من در این دنیا همه چیز به سمت خلاصه، چکیده و ساده و جمع شدن در یک هسته مرکزی تمایل دارند.

حتی من شنیدم که مغز بعد از مطالعه یک کتاب قطور تلاش میکند در نهایت آن را در یک مفهوم کوچک (هسته مرکزی خودمان) جا بدهد.