Menu
نویسنده مطلب : یاور مشیرفر

مطلب مورد بحث:

مفهوم کنترل در مدیریت و سازمان چیست؟


توسعه‌یافتگی هر کشوری با چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود؟

برای درک بهتر شاخص‌ها و چیستی آن‌ها، من بیش از ۴۱۱ شاخص مختلف «توسعه» را از سایت Gapminder استخراج کرده و در یک جدول وارد کرده‌ام. این شاخص‌ها نسبت به همدیگر و گروه شاخصی که در آن قرار دارند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اساسا این شاخص‌ها بالغ بر ۷۰۰ شاخص مختلف بودند که برخی را به دلیل تکراری بودن حذف کرده‌ام.

برای سهولت، این شاخص‌ها را در یک فایل PDF به خدمتتان تقدیم می‌کنم. امیدوارم این ۱۵ صفحه بتواند به روشن‌تر شدن هر چه بیشتر این مفهوم کمک کند.

برای دریافت لطفا «شاخص‌های توسعه» را کلیک کنید.

از توجه شما متشکرم.