Menu
نویسنده مطلب : علیرضا داداشی

مطلب مورد بحث:

درد از دست دادن | مثالی از دن اریلی برای نظریه دورنما


سلام.

فکر می کردم در جابجایی فایلهای کامپیوتر شخصی ام، تعدادی از فایلهای تصویری و ویدئوهای کوتاه را از دست داده ام.

خیلی حس بدی داشتم.

بعد از مدتی، آن فایلها را در جای دیگری پیدا کردم و کلی خوشحال شدم. البته نه به اندازه ی ناراحتی از دست دادن شان.

چند روز بعد که دوباره مدتی بیکار شده بودم، سراغشان رفتم و چند ده فایل از آن مجموعه را پاک کردم.

گویا خیلی هم علاقه ای به دیدنشان نداشتم.

برقرار باشید.