Menu
نویسنده مطلب : تقی

مطلب مورد بحث:

اثر موسیقی موتسارت روی هوش را فراموش کنید اما...


موسیقی موتسارت!
اینکه تقریبا نوع موسیقی رو هم مشخص شده در این درس، قطعا بین موسیقی های اینچنینی و ترانه های آنچنانی، مرزبندی شده.
وقتی از لواشک حرف زده می شه و دهنمون آب میفته، از تاثیر کلمات حرف می زنیم و همین دلیل، کار رو برای انتخاب موسیقی هایی که در طولروز به اونها گوش میدیم، سخت تر می کنه. چون متاسفانه اغلب ترانه ها از یاس و ناامیدی و شکست ، حرف می زنند.
موسیقی بی کلام و لایت، میتونن گزینه های خیلی خوبی باشند.