Menu
نویسنده مطلب : محمد جواد آسرایی

مطلب مورد بحث:

ساختار شخصیت | کودک درون


در کلاس دانشگاه :

کلاس بصورت رسمی یک ساعت و نیم طول می‌کشد. ولی عموما اساتید بمدت یک ساعت و ربع کلاس را برگزار می‌کنند.

یک دانشجو ۱۰ دقیقه قبل از اینکه ۷۵ دقیقه تمام شود با صدای بلند می‌گوید : “استاد! خسته نباشید”

اینجا در صورتی که استاد عصبی و هیجان‌زده شود دو سناریو وجود دارد:

۱٫ طغیان : من کودک طغیانگر استاد فعال شده و نه تنها کلاس را ۷۵ دقیقه ای تمام نمی‌کند. که بعنوان تنبیه از تمام ظرفیت ۹۰ دقیقه ای کلاس بر خلاف آنچه روال معمول است، استفاده می‌کند. همچنین تنبیهی فردی برای آن فرد اعمال می‌کند.

۲٫ اطاعت : استاد تحت فشار “خسته نباشید” قرار می‌گیرد و کلاس را به پایان می‌رساند و مبحث را برخلاف میل بالغانه‌اش ناقص رها می‌کند. در این حالت من کودک مطیعش فعال شده.