Menu
نویسنده مطلب : نوید مهدی زاده طرقبه

مطلب مورد بحث:

آیا دوستان‌تان هنگام حمایت عاطفی از شما، اصول اولیه را رعایت می‌کنند؟


من تا امروز با این نوع طبقه بندی اشنا نبودم

من معمولا از سبک LPC استفاده میکردم ولی سعی داشتم از سبک MPC هم استفاده کنم اما فقط برای افرادی که برام مهم بودن که رابطه ام باهاشون حفظ بشه از MPC استفاده میکردم که انرژی قابل توجهی ازم میگیره

برای حفظ رابطه عاطفی و رابطه با افراد بسیار نزدیکم سعی میکنم با تمرین بیشتر از روش HPC استفاده کنم چون هر انسانی نیاز داره درک بشه، هرچه بیشتر درک بشه حس بهتری داره.

در میان اطرافیانم دوستی دارم که سعی داره از روش MPC استفاده کنه ولی کسی که از روش HPC استفاده کنه کسی نیست