Menu
نویسنده مطلب : مهرداد کریم

مطلب مورد بحث:

آیا شما هم دوستانی دارید که در "گوش ندادن" به حرف‌هایتان حرفه‌ای باشند؟


گوش دادن انتخابی

گوش دادن کاذب

گوش دادن انحصاری

من فکر میکنم مودبانه ترین روش برای عدم ایجاد رنجش در طرف مقابل گوش دادن انتخابی میباشد، البته بعد از اینکه مقداری از نیاز حمایت عاطفی طرف مقابل تامین شده باشد.

چون وقت ما محدود است، اینکه چه کتابی نخونیم و چه رسانه هایی رو دنبال نکنیم و چه حرفی رو گوش ندهیم ، از اهمیت بالایی برخوردار است.