Menu
نویسنده مطلب : صدرا علی آبادی

مطلب مورد بحث:

آموزش تصویری زبان بدن | استفاده از حرکات دست


جالب این که من غریضی این کار رو میکنم و تصویر سازی میکنم با کمک دستم برای مخاطبم. اما چند وقت پیش دو سه تا از دوستام خواستم که واستن و توضیح بدن بهم که ایا این تصویر سازی من رو میفهمند یا نه. فارغ از این که نتیجه چی شد متوجه شدم اگر تصویری برای مخاطب رسم میکنم(که صد البته به خودم اول کمک میکنه) نباید زیاد پیچیده باشه، که مخاطب گیج نشه. ممنون بابت این فایل