Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

خوشه بندی چیست و چه تفاوتی با طبقه بندی دارد؟


یکی از خوشه بندی های جالبی که در درس یادگیری متمم به خاطر می آورم خوشه بندی آقای بلوم برای سطوح یادگیری و اهداف آموزشی هست:

این طبقه بندی در ابتدای امر موجب جدا شدن منطقی و اصولی نوع یادگیری بنا به نحوه آن می شود و هر کدام ز این سطوح خود به زیر سطح هایی تقسیم میشود. مانند اهداف شناختی (مدل ذهنی) که خود به ۷ سطح تقسیم میشود و دانشمندان پس از او هم با اصلاح این مدل به بهره وری بیشتر آن کمک کرده اند اما همچنان کلاسترهای مشخص شده توسط بلوم پر کاربرد است.

https://motamem.org/wp-content/uploads/2017/10/bloom-categories.jpg