Menu
نویسنده مطلب : هادی آقازاده

مطلب مورد بحث:

نقشه ذهنی چیست؟ بررسی کاربردهای نقشه ذهنی در یادگیری


نقشه ذهنی من از کتاب ایده عالی مستدام یادداشت برداری از کتاب هایی که می خوانم، حتی رمان را دو سالی هست که به طور منظم انجام میدهم اما نقشه ذهنی… چند سالی بود که با آن آشنا بودم اما به قول کریس آرگریس، فاصله دانستن و عمل کردن م در این زمینه بسیار بود تا اینکه تصمیم گرفتم با کتاب ایده عالی مستدام برای هر کتابی که می خوانم، نقشه ذهنی تصویر کنم واقعا در فرآیند یادگیری از کتاب حاضر بسیار تاثیر گذار بود و متعهد شدم که در کنار یادداشت برداری های معمول همیشگی، برای هر کتاب، حتی رمان، نقشه ذهنی رسم کنم پ.ن۲: کتاب ایده عالی مستدام، کتاب خوبی است برای اهالی کسب و کار… و مطالعه اش به سبب مثال های جالبش، مفید خواهد بود