Menu
نویسنده مطلب : مهراد شیری

مطلب مورد بحث:

افکار منفی | ذهن ما چگونه واقعیت را تحریف می‌کند؟


مطالب بسیار خوبی در اینجا گفته شد اما در مورد اینکه چگونه می توانیم این خطاهایشناختی و یا به تعبیر دنیل آمن مورچه ها را کنترل کنیم و کم کنیم شدیدا توصیه میکنمکتاب “عزت نفس در ده گام ” اثر دیوید د. برنز رو مطالعه کنید .در این کتاب چند فصل را بهاین خطاهای شناختی پرداخته و تمرین های مفصل و جالبی رو ارائه کرده که حاصلمشاوره ها و تجربه های نویسنده هست .
این کتاب زندگی من رو متحول کرد چرا که من اینقدر درگیر این مشکل بودم که از نظرروحی به مرز جنون میرسیدم و از نظر جسمی کرخت و بی حال می شدم اما این کتاب روخوندم و مدتی تمرین هاش را انجام دادم و انصافا نتیجه گرفتم و جالب اینکه بعد از یهمدت تقریبا همه این افکار محو شدند و دیگه نیاز نبود تمرین انجام بدهم و روی این افکارکار کنم و توی گفتگو های روزانه ام ناخوداگاه اثری از این خطا ها وجود نداشت مثل بایدها و یا برچسب زدن ها .
خوبی این کتاب اینه که یک خودآموزه برای رسیدن به عزت نفس و انطور که خود نویسندهادعا میکنه می تواند به افرادی که دچار افسردگی (نه نوع حاد آن) هستند کمک کند.