Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

خوشه بندی چیست و چه تفاوتی با طبقه بندی دارد؟


شاید نظریه مارپیچ سکوت از الیزابت نوئل نئومن مثل خوشه‌بندی‌های دیگر قابل دسته بندی به دسته‌های یک الی چهار نباشد اما این نظریه که درباره‌ی تاثیر محتوای رسانه بر افکار عمومی است، افراد را در گروه‌های مختلف قرار می‌دهد. افرادی که در زمان مصرف رسانه (دیداری، شنیداری و… ) فکر می کنند نظر آنها در اقلیت است و بنابراین نظر خود را نمی‌گویند و در مارپیچ سکوت قرار می گیرند و این مارپیچ به مرور تقویت و بزرگ و بزرگ تر می‌شود. و گروه دیگر افرادی که در گروه اکثریت قرار دارند و البته افرادی که با توجه و تمرکز به یک بحث تلاش می کنند مارپیچ را بزرگ و بزرگ تر کنند.

به طور کلی نظریه‌های تاثیر رسانه‌ای قوی امروزه چندان معتبر نیست و رسانه یکی از عوامل تاثیرگذار بر افکار عمومی است ولی از ایده‌ی کلی آن می‌توان در تحلیل بعضی شرایط اجتماعی وتحلیل سکوت افراد در شرایط مختلف اجتماعی استفاده کرد. برخی معتقدند حتی سکوت افراد در  گروه‌های نرم‌افزارهای ارتباطی مختلف مثل تلگرام و … و اظهار نظر نکردن آنها درباره‌ی موضوعاتی که حس می‌کنند در اقلیت قرار می گیرند و ممکن است آنها را طرد یا منزوی کند هم از همین الگوی مارپیچ سکوت پیروی می کند.