- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مریم غلامرضایی

مطلب مورد بحث:

پاراگراف فارسی: پدر و مادرها قرار نیست نابغه باشند


انسانیت پدر ومادرهای ما،تلاشهای ستودنی برای حفظ سلامت ومعاش خانواده اونها،مهرو محبت پدرانه ومادرانه شون،احترام و ارزشی که برای همدیگه درخانواده قائل بودند و هزاران رفتار انسانی دیگه که شاید ما بعدازینکه صاحب فرزند شدیم درک کنیم-

وقتی این جمله شما رو خوندم دلم برای پدرومادرم خیلی تنگ شد انسانیت شاید ازآن مواردی هست که فکرمیکنم این روزها یه کمی درموردش بی انصافی میکنیم و میخواهیم نبینیمش وفکرمیکنم قدر پدر ومادرهامون رو فقط وقتی میدانیم که متاسفانه اونها رو ازدست بدبم