Menu
نویسنده مطلب : سعید

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


eq نمونه بارز این مثال هست که خیلی ها بدون توجه به مفهوم آن میگویند مدیریان باید EQ بالایی داشته باشند .

و میشه گفت خیلی ها مدیریت رو هم بدون توجه به مفهوم  علمی مطرح میکنیم و یامیشه گفت مدیریت رو ی میز و صندلی شیک میدانیم که با ایجاد این ها میشیم مدیر !!!