Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

سوال‌های خوب و جواب‌هایی که دوست‌شان نداریم (دن اریلی)


سلام به دوستان

قطعاً برای من هم پیش آمده، مثلاً در مورد تغییر شغل، محدود کردن یا تمام کردن بعضی روابط و دوستیهای دم دستی، شروع به یادگیری یک مهارت جدید اما چالشی، متقاعد کردن دیگران، سر باز زدن از بعضی مسئولیتها و وظایف و موارد دیگری که احتمالاً نیاز به تلاش های مستمر و مداوم نامطلوب با سلیقه من دارد که در این موارد اصل موضوع را هم تعمداً غیرمهم جلوه می دهم تا ظاهراً روال معمول طی شود. البته خوب قاعدتاً این اهمال کاری و غفلت خسران و حسرت هم در بر داشته است.

در کتاب ۱۲ ستون موفقیت نوشته جیم ران و کریس وایدنر نوشته:

ما باید یکی از این دو رنج را ببریم یا رنج نظم و ترتیب یا رنج حسرت. تفاوتشان در این است که سنگینی نظم و ترتیب کم است اما بار حسرت بسیار کمرشکن است.